Sponsor onze leden die zich 24 uur uit de naad gaan fietsen voor het goede doel

Hier vast een preview:

De rest van de filmpjes waarin alle leden u individueel oproepen hen te sponsoren vindt u hier op deze Youtubepagina.

De rest van de filmpjes waarin alle leden u individueel oproepen hen te sponsoren vindt u hier op deze Youtubepagina.
Wilt u ook geld doneren? Graag! Doet u dat dan s.v.p. op rekening.nr. NL 91 RABO 0110 1267 85 t.n.v. Lions IJsselvallei onder vermelding van de naam van het lionslid dat u sponsort.