Welkom

Wie zijn wij?

Lions Deventer IJsselvallei is de gemengde Lions serviceclub in de regio Deventer.
Moederclub is Lions Deventer Zuid gesteund door Lions Voorst en Lions Deventer.
De uitreiking van de charter vond plaats op 10 februari 2007. We komen elke tweede dinsdag van de maand bij elkaar bij De Lindeboom in Schalkhaar.
Op de vierde donderdag hebben we onze programmavond op verschillende locaties.
Onze clubvaan ziet u hieronder afgebeeld. Met daarop het internationale logo van de Lionsclubs, een oude weergave van de IJsselvallei en Lebuinus, naamgever van de Grote of Lebuinuskerk, de monumentale kerk in het centrum van Deventer, zichtbaar baken vanaf de A1.

Clubvaan Lions Deventer IJsselvallei

Wat is een lionsclub

Onze serviceclub maakt deel uit van Lions International. De serviceorganisatie Lions Clubs International  werd in de VS opgericht in 1917.
Ze vormt een wereldwijde associatie van Lionsclubs,  waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving. Lions International telt momenteel ongeveer 1,5 miljoen leden in ca. 190 landen.

De eerste Nederlandse Lionsclub werd in 1951 in Amsterdam opgericht. In Nederland zijn er nu circa 400 Lionsclubs.
Collega Lions in Deventer e.o. zijn Lions Deventer, Lions Zuid en Lions Voorst.

Het internationale motto van alle Lionsactiviteiten is ‘we serve’. Met deze gedachte proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d.
In Nederland kennen de clubs verschillende doelen: lokaal, nationaal en/of internationaal.Naast persoonlijke inzet organiseren Lions de meest uiteenlopende activiteiten om fondsen te werven.
Elke club heeft een eigen profiel. Interesse in de samenleving, de wil om de handen uit de mouwen te steken en de mogelijkheid om belangeloos tijd te geven aan de inzet voor anderen, dat zijn de belangrijkste eigenschappen van een Lion. We streven naar een zo breed mogelijke spreiding van beroepen, functies en leeftijdscategorieën in onze club.

Informatie over Lions NL vindt u op de nieuwe website.

Lidmaatschap

Ben je tussen de 18 en 30 jaar oud? Dan kun je het lidmaatschap van een LEO-club aanvragen. Zie hiervoor deze pagina.
Wil  je lid worden van een Lionsclub in je omgeving? Kijk dan hier.

Lid worden van ónze lionsclub Deventer IJsselvallei? Net als andere lionsclubs letten wij op een harmonieuze opbouw van ons ledenbestand wat betreft leeftijd, geslacht, beroep én interesses.
Onze clubgrootte willen we om praktische redenen graag op 30 houden.
Voorop staat dat onze leden vriendschappelijk met elkaar omgaan en een maatschappelijke betrokkenheid tonen.
Ook onze Lionsclub heeft een ledencommissie die nieuwe voordrachten toetst.
Heb je interesse?  Dan kun je dat kenbaar maken via onze contactpagina.
Toelating tot onze club is echter om bovengenoemde redenen dus niet gegarandeerd.