Geld naar Humanitas

President Michel Schuil mocht met Elzo Springer deze cheque van 750 euro uitreiken aan woon- en zorgcentrum Humanitas in Deventer. Het bedrag  zal worden ingezet om tuinverlichting in de belevingstuin aan te brengen.