Welkom

Meer info over onze Complimentenactie?

Alle informatie over onze complimentenactie en de mogelijkheid om de kaarten te bestellen!

AAN DEZE WEBSITE WORDT OP DIT MOMENT GESLEUTELD

Lions Deventer IJsselvallei is de gemengde Lions serviceclub in de regio Deventer.
Moederclub is Lions Deventer Zuid gesteund door Lions Voorst en Lions Deventer.
De uitreiking van de charter vond plaats op 10 februari 2007. We komen elke tweede dinsdag van de maand bij elkaar bij De Lindeboom in Schalkhaar.
Op de vierde donderdag hebben we onze programmavond op verschillende locaties.

Lions Deventer IJsselvallei maakt deel uit van Lions International. De serviceorganisatie Lions Clubs International werd in de VS opgericht in 1917; ze vormt een wereldwijde associatie van Lionsclubs,  waarin mensen vanuit vriendschap, zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige binding, op vrijwillige basis verschillende initiatieven nemen voor een betere samenleving. Lions International telt momenteel ongeveer 1,5 miljoen leden in ca. 190 landen.

De eerste Nederlandse Lionsclub werd in 1951 in Amsterdam opgericht. In Nederland zijn er nu circa 400 Lionsclubs.
Collega Lions in Deventer e.o. zijn Lions Deventer, Lions Zuid en Lions Voorst.
Het internationale motto van alle Lionsactiviteiten is 'we serve'. Met deze gedachte proberen Lions oplossingen te vinden voor problemen in de samenleving. Wereldwijd gaat het hierbij om bijvoorbeeld het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, ondersteuning van scholen, ziekenhuizen e.d.  In Nederland kennen de clubs verschillende doelen: lokaal, nationaal en/of internationaal.Naast persoonlijke inzet organiseren Lions de meest uiteenlopende activiteiten om fondsen te werven.
Elke club heeft een eigen profiel. Interesse in de samenleving, de wil om de handen uit de mouwen te steken en de mogelijkheid om belangeloos tijd te geven aan de inzet voor anderen, dat zijn de belangrijkste eigenschappen van een Lion. We streven naar een zo breed mogelijke spreiding van beroepen, functies en leeftijdscategorieën in onze club.

Informatie over Lions NL vindt u op de nieuwe website.

Een indruk van wat we doen en wie we zijn kunnen we  laten zien op dit filmpje uit onze beginperiode:

Actuele informatie over onze activiteiten vindt u op de andere pagina's van deze website.
Op 28 mei 2011 organiseerden de lokale Lionsclubs samen het Lions Nationale Congres in Deventer.
Een van de bezoekers was international Past President Al Brandel die o.a. aandacht besteedde aan het Internationale Sight First Programma.
Hieronder ziet u hoe Brandel de I-cane loopstock test. En interviewt aftredend districtsgouverneur Clementine Dijkstra, lid van Lions Deventer IJsselvallei, Brandel over de activiteiten van de Lions.